Ledenwerf-actie Swalmens Liedertafel

Swalmens Liedertafel oftewel de Zank is in Swalmen een begrip. Al sinds 1889 is het koor bij vele evenementen aanwezig en hoewel het geen kerkkoor is, verzorgt het de muzikale omlijsting bij begrafenissen en kerkdiensten.

Helaas hebben wij, net als vele andere koren, last van vergrijzing en verlies van leden. Om kwaliteit te blijven bieden en onze diensten aan de gemeenschap van Swalmen aan te kunnen blijven bieden is het van belang dat het ledenniveau op peil blijft. Daarom zijn we naarstig op zoek naar nieuwe leden.

Vaak wordt gezegd:”ik kan niet zingen”, maar iedereen kan zingen, zeker wanneer daarbij de juiste begeleiding is. Die begeleiding en ondersteuning bieden wij.

Zingen is gezond en de wekelijkse repetities zijn gezellig. Aarzel dan ook niet en kom op donderdagavond tussen 20.00 uur en 22.00 uur naar ’t Klumpke aan de Rijksweg in Swalmen. Dan kunt u eens kijken hoe het er bij ons aan toe gaat.

Om leden te werven zal Swalmens Liedertafel op korte termijn een actie starten. Aan den uitwerking hiervan wordt op dit moment gewerkt. U zult binnenkort meer van ons horen, maar wacht daar niet op!
Wij hebben u nu al nodig!!!!!!