Cecileafeest Swalmens Liedertafel

Afgelopen zaterdag hadden we ons gezellig Cecilea-feest in ’t Klumpke te Swalmen. In verband met Corona had het feest, dat gehouden wordt ter ere van onze beschermheilige, geen doorgang kunnen vinden maar dit keer was dat geen belemmering. Tijdens het feest werden Wim Perriëns en Wiel Heijmann in de bloemetjes gezet vanwege hun jubileum van respectievelijk 65 en 25 jarig lidmaatschap.
Een fantastisch optreden van de hulp Sinterklaas in de persoon van de buutereedner Jan Geraedts en de zanggroep Sjöppeboer maakten het feest nog gezelliger. Afgesloten werd met een heerlijk buffet verzorgd door Henk van ’t Klumpke.