Wel en wee Swalmens Liedertafel

Het goede nieuws is dat geen van de leden van het koor Corona heeft gehad en dus iedereen gezond gebleven is. Het slechte nieuws is dat wij reeds vanaf het begin van de uitbraak van het virus niet meer konden repeteren. Erger is echter dat onze dirigent enkele weken geleden een herseninfarct heeft gehad en niet meer in staat zal zijn ons koor te leiden. Dit is ee flinke klap voor ons koor. We waren erg blij met Nic. Hij paste uitstekend bij ons koor en was op weg met ons naar een vernieuw repertoire.

Door het wegvallen van deze dirigent zullen wij op zoek moeten gaan naar een nieuwe dirigent hetgeen geen gemakkelijke zaak zal worden, zeker in deze Corona-tijd. Mocht u iemand weten neem dan a.u.b. contact met ons op.

Gelukkig hebben we onze vorige dirigent Paul Janssen bereid gevonden tijdelijk de vervangende dirigentsrol op zich te nemen en als alles goed gaat kunnen we op 20 augustus er weer mee starten. In verband met de Coronamaatregelen hebben we gezocht naar een geschikte repetitieruimte en gelukkkig heeft de pastoor ons toestemming gegeven in de kerk te repeteren. Hiervoor zijn wij hem bijzonder dankbaar en wij hopen in ieder geval tijdig klaar te zijn om de H.Mis tijdens tweede Kerstdag op te luisteren.

We waren van plan op 6 december 2020 in de Robijn een groot concert te geven met een prachtig programma en diverse landelijk bekende artiesten. Helaas kan dat door omstandigheden geen doorgang vinden. We streven erna om dit concert in 2021 plaats te laten vinden.