Optreden Aken 7 oktober 2018

Op 7 oktober was Swalmens Liedertafel gastkoor in de Dom van Aken. Een uitzonderlijke zaak want zo gauw kom je als koor in de dom niet aan de beurt.
Het koor gebruikte dan uitzonderlijke gebeurtenis dan ook om er samen met de partners een gezellige dag van te maken. Na tijdens de mis van 11.30 uur meerdere liederen gezongen te hebben, waarover de kerkgangers zeer enthousiast waren werd op het plein bij de dom nog een “Ständchen” gegeven hetgeen eveneens door de toehoorders zeer op prijs werd gesteld. Daarna werd het tijd voor een lunch in “Der Goldene Einhorn” waarna op het plein tussen de dom en het gemeentehuis nog enkele liederen gezongen werden. Op korte tijd waren er vele toehoorders die met een flink applaus ons bedankten. Hierna ging de reis terug naar ons repetitielokaal “Het Klumpke” in Swalmen waar van een heerlijk diner werd genoten. Tijdens dit diner werden twee leden die respectievelijk 25 en 40 jaar lid zijn van het koor gehuldigd.

Het was een ontzettend gezellige dag waarbij de weergoden ons zeer gunstig gestemd waren.